Certified Reference Materials

Produkty

Certifikované referenčné materiály

  • Reference Material For Physical Testing

    Referenčný materiál pre fyzické testovanie

    Tieto certifikované referenčné materiály pozostávajú zo 16 vzoriek uhlia s rôznym obsahom síry na použitie ako analytické štandardy pre analýzy uhlia.Okrem síry sú certifikované pre svoj popol, prchavé látky, výhrevnosť, uhlík, vodík, dusík a skutočnú relatívnu hustotu.Všetky údaje sú uvedené v tabuľke 1.