Leaders Of The Group Dispatching Institute Organized And Held a Cadre Meeting

správy

Vedúci predstavitelia Inštitútu skupinového dispečingu zorganizovali a zorganizovali stretnutie kádra

8. októbra, skupinové plánovanie, inštitút organizácie vedenia podrží kádre by rýchlo oznámil implementáciu skupiny, tajomník straníckeho výboru, predseda súdruh BoTao 8. októbra, plánovanie konferenčného prejavu ducha, žiada všetky kádre a pracovníkov do boja zásadný trend odboja, plný „benefit“ súboja vysokej kvality o splnenie každej cieľovej úlohy.Zvýšiť investície do inovácií, posilniť manažérstvo kvality, pochopiť hlavný tón kvalitného rozvoja, venovať pozornosť investíciám do výskumu a vývoja, kvalite a transformácii úspechov.Náklady na výskum a vývoj tvorili takmer 12 % tržieb za rok, čo je výrazne viac ako v minulom roku.Je to prvá národná inovačná platforma -- národný špecializovaný nový podnik „Malý obr“ a je to aj „Inovačné centrum v odvetví služieb Jinan“.Projekt „Platforma štandardných výskumných a testovacích služieb série komplexného využitia metalurgického tuhého odpadu“ úspešne prešiel strednodobým hodnotením programu podpory vedúcich talentov v odvetví Quancheng v roku 2019 (inovačný tím).V roku 2021 získala 2 autorizované patenty na vynálezy, 5 patentov na úžitkové vzory a 1 autorské právo na softvér.Distribúcia národných noriem 3, 4 priemyselných noriem.Rozšírte kvalifikáciu projektu výstavby.V priebehu roka 5 oddelení dokončilo kvalifikačné rozšírenie a prehodnotenie takmer 400 položiek so širším technickým rozsahom a silnejšími obchodnými možnosťami.Bola spustená jesenná ofenzívna kampaň „Driving new peaks, Leading the whole voyage“.Hĺbková prax „deväť nových“ systému tvorby hodnôt, komplexné zameranie na „dynamické zmeny“, na poschodí „vykonať dynamický nový vrchol, viesť všetky navigačné cesty“ jesenné útočné aktivity, sa bude držať cieľa na nových výšky, budovanie večierkov a rozvoj riadenia podniku, zlepšenie bezpečnostných schopností, zameranie sa na základnú riadiacu jednotku zlepšujúcu efektivitu prevádzky a tak na štyri veľké projekty, rozdelené do 19 bojových misií, Využijeme trhový potenciál, kultivujeme nové oblasti ekonomického rastu, zlepšíme naše schopnosť inovácie a efektívnosť a zabezpečiť hladké splnenie ročných cieľov.Nájsť miesto na trhu sily, priemyselná štruktúra postupne jasná internacionalizácia.Zakotvte medzinárodný trh, od výskumu a vývoja produktov, technických služieb, marketingu značky atď., aby ste dosiahli medzinárodnú pozíciu a aktívne hľadali zahraničné podniky na nákup a predaj štandardných materiálov, spoluprácu v oblasti dovozu a vývozu.Značka.Marketing značky „Shanye Research“, prechod z jednoduchého predaja produktov a služieb na predaj značky so zameraním na kvalitu personálu, kvalitu produktov a ďalšie budovanie a zlepšovanie imidžu značky.Špičkový.Segmentácia trhu na poskytovanie diferencovaných služieb, inovatívna navrhovaná služba „sluha na ochranu životného prostredia“ a meracie služby v štýle opatrovateľky, podrobne zlepšujú úroveň služieb, aby sa vytvorila špičková cesta rozvoja.Hlboká integrácia výroby, rozšírenie vplyvu priemyslu Organizujte inštitút otvorený k 60. výročiu založenia akademickej komunikácie stretnutia ako príležitosť, a národných známych odborníkov v priemysle, významných zákazníkov a univerzitných výskumných ústavov, družstevných jednotiek, ako je hĺbka komunikácie, akademická výmena a organická integrácia rozvoja trhu, uchopenie popredia, inšpirované myšlienkovým pochodom, analýza dynamického stavu trhu, Hlboká integrácia priemyslu, univerzít a výskumných ústavov s cieľom vytvoriť inovatívnu synergiu nielen zlepšuje základná konkurencieschopnosť inštitútu rozširuje vplyv odvetvia, ale tiež stimuluje zdrojovú silu zamestnancov, čím sa inštitútu kladie pevný základ, aby sa posunul vpred smerom k cieľu 1 miliardy juanov a vykročil k storočnému silnému podniku. podnik.Vedenie smerovania rozvoja priemyslu prostredníctvom akademických výmen.Pravidelné tematické akademické výmeny (semináre) sa organizujú s cieľom formovať technologické zameranie, ovládať špičkové technológie v tomto odvetví, viesť vývojový trend v odvetví a komplexne posilniť hlas „SANYE Research“ v oblasti priemyselných technológií.Marketing s ocenením zákazníkov.Usporadúvajte nepravidelné stretnutia na stretnutiach so zákazníkmi, vytvorte sieť kontaktov so zákazníkmi, upravte komunikačné kanály a držte krok s najnovšími trendmi v odvetví a zákazníkmi.Podeľte sa o zdroje zákazníkov, preskúmajte trhový potenciál každého taniera a ďalej hlboko spájajte zákazníkov.Uskutoční sa rozsiahla spolupráca medzi priemyslom, univerzitou a výskumom s cieľom vytvoriť základňu zdrojov, ktorá položí základ inštitútu na kultiváciu nových priemyselných odvetví a zlepšenie výskumu a vývoja.Spolupráca s vedecko-výskumnými ústavmi, univerzitami a inými high-tech jednotkami rôznymi spôsobmi, ako je budovanie odborov, uzavretie dohody o spolupráci priemysel-univerzita-výskum, spolupráca a určovanie hodnôt, oceňovanie výsledkov, transformácia výsledkov, má za cieľ realizovať transformáciu vedeckých a technologické úspechy a podpora nových priemyselných odvetví;Po druhé, kultivovať technický personál, aby vyriešil problém talentu;Tretím cieľom je vyvinúť vlastnú „sofistikovanú“ technológiu inštitútu, zlepšiť úroveň vedeckého výskumu a schopnosť riešiť problémy a urobiť z ústavu podnik technických služieb, ktorý môže poskytovať služby na mieru.


Čas odoslania: 14. marca 2022