Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

Produkty

Séria referenčných materiálov pre chemickú analýzu uhlíkovej ocele a legovanej ocele

  • Certified Reference Material

    Certifikovaný referenčný materiál

    CRM sa používa na kontrolu kvality a kalibráciu analytických prístrojov pri analýze železnej rudy, ako aj na hodnotenie a overovanie správnosti analytických metód.CRM je možné použiť na prenos nameranej hodnoty.

  • Reference Material For Physical Testing

    Referenčný materiál pre fyzické testovanie

    Tieto certifikované referenčné materiály pozostávajú zo 16 vzoriek uhlia s rôznym obsahom síry na použitie ako analytické štandardy pre analýzy uhlia.Okrem síry sú certifikované pre svoj popol, prchavé látky, výhrevnosť, uhlík, vodík, dusík a skutočnú relatívnu hustotu.Všetky údaje sú uvedené v tabuľke 1.